Lunchdebat : Omvang van en oplossingen voor de niet-opname van verminderingen van de sociale bijdragen

Lunchdebat : Omvang van en oplossingen voor de niet-opname van verminderingen van de sociale bijdragen

De niet-opname ervan wordt echter – in tegenstelling tot de niet-opname van sociale uitkeringen - zelden bestudeerd. Een recente studie van het Federaal Planbureau vult deze leemte op en wordt in dit Lunchdebat voorgesteld.

Meer...

Het Belgisch Instituut voor openbare financÔen

Het BIOF is een onafhankelijke wetenschappelijke instelling met het statuut van vereniging zonder winstoogmerk.  Haar maatschappelijke zetel is gevestigd te Brussel. Het Instituut wordt beheerd door een Raad van Bestuur.  De leden van deze raad komen uit kringen van universiteiten, financiers, uit de bedrijfswereld of zijn hogere kaderleden van overheidsdiensten. Ze werken zowel nationaal als internationaal. Het Instituut heeft als doel de studie, analyse en bevordering van de openbare financiën in al zijn aspecten

Copyrights © 2014 - Cic Team / Federaal Planbureau.