Lunchdebatten : Tax shift, billijkheid en efficiŽntie

Lunchdebatten : Tax shift, billijkheid en efficiŽntie

Drie tot vijf maal per jaar organiseert het Belgisch Instituut voor de Openbare Financiën een lunchdebat. Zij geven u de gelegenheid om een uiteenzetting of een debat bij te wonen over een specifieke problematiek op het vlak van de openbare Financiën.

Meer...

Het Belgisch Instituut voor openbare financÔen

Het BIOF is een onafhankelijke wetenschappelijke instelling met het statuut van vereniging zonder winstoogmerk.  Haar maatschappelijke zetel is gevestigd te Brussel. Het Instituut wordt beheerd door een Raad van Bestuur.  De leden van deze raad komen uit kringen van universiteiten, financiers, uit de bedrijfswereld of zijn hogere kaderleden van overheidsdiensten. Ze werken zowel nationaal als internationaal. Het Instituut heeft als doel de studie, analyse en bevordering van de openbare financiën in al zijn aspecten

Copyrights © 2014 - Cic Team / Federaal Planbureau.