Lunchdebatten : De Belgische overheidsfinanciŽn na de recente crisissen

Lunchdebatten : De Belgische overheidsfinanciŽn na de recente crisissen

De Belgische overheidsfinanciën hebben, net als die van de andere eurolanden, te lijden gehad onder de gevolgen van een dubbele crisis: eerst de gezondheidscrisis en vervolgens de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. De sprekers zullen de huidige toestand van de overheidsfinanciën, de verschillen tussen de overheidsniveaus, de vooruitzichten op korte en middellange termijn en de uitdagingen voor de budgettaire houdbaarheid nader toelichten.

Meer...

Het Belgisch Instituut voor openbare financÔen

Het BIOF is een onafhankelijke wetenschappelijke instelling met het statuut van vereniging zonder winstoogmerk.  Haar maatschappelijke zetel is gevestigd te Brussel. Het Instituut wordt beheerd door een Raad van Bestuur.  De leden van deze raad komen uit kringen van universiteiten, financiers, uit de bedrijfswereld of zijn hogere kaderleden van overheidsdiensten. Ze werken zowel nationaal als internationaal. Het Instituut heeft als doel de studie, analyse en bevordering van de openbare financiën in al zijn aspecten

Copyrights © 2014 - Cic Team / Federaal Planbureau.