Als gevolg van de financiële crisis zijn de overheidsfinanciën van de landen van de eurozone er sterk op achteruitgegaan. De problematiek van de schuld en de overheidstekorten, die binnen de economische en monetaire Europese Unie steeds een belangrijke plaats heeft gekregen, komt dan ook weer volop in de kijker te staan. Tijdens deze uiteenzetting zullen een aantal vragen die sinds vele jaren in de economische literatuur opgeld maken maar vandaag opnieuw op het voorplan komen, in hun huidige context worden besproken: is het huidige niveau van de overheidsschuld uitzonderlijk hoog? Zou de crisis minder hard hebben toegeslagen als er geen euro zou zijn geweest? Vormt het groei- en stabiliteitspact een voldoende sterke bescherming in de huidige crisis? Zowat 20 jaar geleden publiceerde de Europese commissie een tekst onder de titel: "one Market, one Money". Zou het vandaag niet moeten luiden: "one Market, one Money, one Debt”? Kan die evolutie van de schulden en overheidstekorten de geloofwaardigheid van de Europese Centrale Bank ondermijnen? En tot slot, vormt de hoge overheidsschuld een hoog intrinsiek inflatierisico?

Programma

Voorzitterschap: F. Thys-Clément, Voorzitster van het B.I.O.F

13.30 u Onthaal

13.45 u Overheidsschuld en de gevolgen voor de overheidsfinanciën (Marc MONBALIU, administrateur-generaal van de la Thesaurie

14.15 u De terugkeer van het sneeuwbaleffect (Henri BOGAERT, Commissaris van het federaal Planbureau)

14.40u Bespreking

15 u Koffiepauze

15.15 u Schuld en overheidstekort binnen een muntunie (Mevrouw Natacha GILSON, hoogleraar FUCaM)

15.40 u Hoge overheidsschuld en inflatierisico’s: een blik op de eurozone (Ad VAN RIET, Hoofd van de Divisie Overheidsfinanciën, ECB)

16 u Algemene bespreking

16.30 u Conclusie van de Voorzitster