De woonbonus is sinds 2005 in de plaats gekomen van de oude fiscale bepalingen aangaande de hypothecaire leningen afgesloten om de hoofdverblijfplaats te verwerven. De laatste 10 jaar is deze één van de voornaamste fiscale uitgaven binnen de personenbelasting geworden. De recente staatshervorming heeft de bevoegdheden hieromtrent overgedragen aan de Gewesten die eveneens de kost van de maatregel dragen. Die overdracht heeft aanleiding gegeven tot een hernieuwde interesse in de evaluatie van de effecten van de woonbonus. Vergemakkelijkt deze werkelijk de verwerving van een eigendom? Of vertaalt deze zich in een prijsstijging? Zijn de begunstigden werkelijk diegenen die hulp nodig hebben? Voortbouwend op de vaststellingen: welke hervormingen zijn wenselijk en mogelijk wanneer we deze fiscale hulp inbedden in het woonbeleid?

De sprekers

Sien Winters is onderzoeksleider wonen bij HIVA Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving van de KU Leuven. Haar voornaamste onderzoeksthema’s zijn de betaalbaarheid en kwaliteit van wonen, de organisatie en financiering van het woonbeleid, de sociale huisvesting en de private huurmarkt. Vanuit HIVA is Sien Winters aangesteld als coördinator van het Steunpunt Wonen, een door de Vlaamse overheid erkend Steunpunt voor Beleidsrelevant Onderzoek 2012-2015 (www.steunpuntwonen.be). Dit steunpunt is een multidisciplinaire samenwerking tussen onderzoeksgroepen van diverse universiteiten en hogescholen die zich toeleggen op het thema wonen. Sien Winters is lid van de Vlaamse Woonraad als externe deskundige.

Benoit Bayenet is professor Economie en Openbare financiën aan de ULB en expert bij de beleidscel van minister Marcourt (Waalse Gemeenschap). Hij is expert inzake Belgisch federalisme en heeft in die hoedanigheid deelgenomen aan de onderhandelingen van de 6de staatshervorming.