Eind april dient de regering haar stabiliteitsprogramma in bij de Europese Commissie. Daarmee maakt ze haar intenties kenbaar wat betreft het begrotingstraject voor de komende jaren. De indiening van dit stabiliteitsprogramma is echter niet het eindpunt van het maatschappelijk debat. Integendeel zelfs. De vraag hoe ze de geformuleerde doelstellingen zal bereiken, zal nog in grote mate onbeantwoord zijn . Het doel van dit BIOF-seminarie bestaat er dan ook in de belangrijkste aspecten die op het spel staan voor te stellen en te bespreken, zowel wat betreft de doelstelling, als wat betreft de middelen om de doelstelling te halen. In de eerste sessie worden de bakens besproken: evolutie van de ontvangsten, van de uitgaven en van het begrotingssaldo bij ongewijzigd beleid enerzijds, en het scenario, voorgesteld door de Hoge Raad van Financiën en de verschillende beleidsniveaus anderzijds. In de tweede sessie lichten vier sprekers belangrijke aspecten van de inzet van dit debat toe: fiscaal beleid, gezondheidszorg, overheidsinvesteringen en de rol hiervan bij het opstrellen van begrotingsnormen.