Het Belgisch Instituut voor Openbare Financiën organiseert zijn jaarlijkse workshop rond het begrotingsbeleid. Zoals de voorbije jaren focussen we daarbij op de uitdagingen voor de nabije toekomst.

Gewoontegetrouw besteden we het eerste deel van het seminarie aandacht aan de middellange termijn perspectieven voor de Belgische economie, zowel wat betreft de macro-economische vooruitzichten, als wat betreft het uitgetekende en gewenste begrotingspad.

In 2018 zijn er ook gemeenteraadsverkiezingen. Het tweede deel van de workshop focussen we op de specifieke uitdagingen wat betreft de openbare financiën van lokale overheden.