Drie tot vijf maal per jaar organiseert het Belgisch Instituut voor Openbare Financiën een lunchdebat. Die bieden de mogelijkheid tot uiteenzetting of debat over een specifiek aspect van de openbare financiën.

Traditiegetrouw treden de sprekers op in eigen naam.

Onderwerp

Al meer dan 20 jaar hebben verschillende regeringen maatregelen doorgevoerd waarbij de werkgeversbijdragen verminderd worden in de hoop via een verlaging van de arbeidskosten de tewerkstelling aan te zwengelen.. Die maatregelen kunnen in twee categorieën worden ingedeeld: structurele verminderingen en verminderingen gericht op doelgroepen. Die doelgroepen kunnen bestaan uit werkzoekenden die moeilijk werk vinden ten gevolge van hun leeftijd, lage scholingsgraad, of omdat ze net een lange periode van inactiviteit achter de rug hebben, en sommige maatregelen focussen op de eerste indienstneming.

Deze verminderingen worden echter niet automatisch toegekend. De niet-opname ervan wordt echter – in tegenstelling tot de niet-opname van sociale uitkeringen - zelden bestudeerd. Een recente studie van het Federaal Planbureau vult deze leemte op en wordt in dit Lunchdebat voorgesteld.

De sprekers

Elise Boucq is doctor Economische Wetenschappen aan de Université de Lille. Ze ging in 2016 bij het Federaal Planbureau aan de slag. De jaren daarvoor combineerde ze lesgeven (Université de Lille I, Haute école provinciale du Hainaut) met onderzoek (Stratec, Institut Nationale de recherche sur les transports, Rijsel). Bij het Federaal Planbureau maakt ze deel uit van het team Arbeidsmarkt en werkt ze onder andere mee aan het project TAKE "Reducing poverty through improving take-up of social policies".

Christophe Wambersie is secretaris-generaal Wallonië-Brussel van het NSZ (Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen). Het NSZ nam deel aan de studies die het Federaal Planbureau heeft gepubliceerd door onder zijn leden een enquête te houden over hun perceptie van steun aan ondernemingen.

Documenten