Colloquia

Heeft de Belgische overheidsschuld een gevaarlijk niveau bereikt?

Heeft de overheidsschuld een gevaarlijk niveau bereikt? Of kan de schuld zonder gevaar nog toenemen om de economische terugval veroorzaakt door de COVID-19 pandemie op te vangen en een CO2-arme toekomst voor te bereiden? Zoals zo vaak zijn economen verdeeld over het antwoord op deze essentiële economische beleidsvragen. Terwijl sommigen benadrukken dat het actuele schuldenniveau een verhoogd risico met zich meebrengt op het ontstaan van een staatsschuldencrisis, prediken anderen geruststellende taal gegeven de historisch lage rentetarieven en suggereren dat overheden in staat zijn veel hogere schuldniveaus te dragen dan voorheen. Om meer klaarheid te scheppen in het debat maakt de presentatie gebruik van de conventionele instrumenten gehanteerd door instanties zoals het IMF in het kader van analyses rond de houdbaarheid van de schuld, om in te schatten boven welke schuldniveaus gevaren zich voordoen. Op basis van conservatieve hypothesen in een steekproef van geavanceerde economieën variëren de veilige schuldplafonds tussen 70 en 160 procent van het BBP. België benadert de mediaan van de steekproef met een veilig schuldplafond dat wordt geraamd op 120% van het BBP.

De opname van het webinar is beschikbaar : https://www.youtube.com/watch?v=Ang3JihGxbo

Copyrights © 2014 - Cic Team / Federaal Planbureau.